Cuộc sống này đôi khi chắc sẽ cảm thông và mang lại cho chính mẹ con em những điều tuyệt vời nhất, em sẽ mạnh mẽ và tự tin để bước tiếp những con đường mà em đã chọn. Hạnh phúc yêu thương hay buồn...